Yêu thích

Danh sách yêu thích giúp bạn quan sát giá và các thông tin cơ bản cập nhật đến 20 loại cổ phiếu mà bạn ưa thích. Bạn có thể Thêm, Xoá, hoặc Lưu những cổ phiếu này trong trang Danh sách xem cho những lần truy cập sau.

My Favorite

Cột Ý nghĩa
Mã chứng khoán
Giá cuối Giá cuối cùng được giao dịch
Cao Giá giao dịch cao nhất
%thay đổi Sự thay đổi giữa giá đóng cửa trước (giá tham chiếu) và giá cuối theo phần trăm
Thấp Giá thấp nhất trong ngày
KL Khối lượng giao dịch trong ngày tính tới thời điểm làm mới gần nhất.
Giá trị Khối lượng giao dịch trong ngày tính tới thời điểm làm mới gần nhất. Hiển thị theo đơn vị 1000 VND.

Bạn có thể thay đổi loại dữ liệu mà bạn muốn xem bằng cách thay đổi các lựa chọn %thay đổi/Cao/Thấp/KL/Giá trị Bằng cách nhấn vào các đường dẫn tương ứng.

Nhấn vào mã chứng khoán để đi đến menu Cổ phiếu

Nhấn vào đường dẫn giá cuối để đến menu Phiếu với giá và mã chứng khoán đã chọn được tự động điền sẵn.

Thêm mã chứng khoán

Đánh tên cổ phiếu vào Thêm mã MF symbol box và nhấn Enter hoặc nhấn chuột vào nút Add.

Nếu danh sách đầy (tối đa là 25 cổ phiếu), một dòng cảnh báo sẽ xuất hiện như sau. .

MF is full


Nếu bạn nhập trùng cổ phiếu, hệ thống sẽ tự động bỏ qua mã chứng khoán vừa thêm.


Xóa mã chứng khoán
Nhấp chuột vào ô chọn kế bên tên cổ phiếu muốn xóa. Sau đó nhấn nút Delete .

Lưu danh sách xem
Một khi bạn kết thúc việc thêm cổ phiếu bạn ưa thích, VMTrade sẽ tự động lưu danh sách này cho lần truy cập sau.

Trở về đầu trang