Sổ lệnh

Sổ lệnh này cung cấp thông tin các lệnh đặt trong ngày của bạn. Bạn cũng có thể sửa hoặc hủy lệnh của mình từ trang này.

Các cột trong sổ lệnh

Cột Diễn giải
Chi tiết lệnh đặt

Chi tiết của lệnh đã đặt bao gồm mã chứng khoán, giá và số lượng trong lệnh đặt

Order

 

Lệnh mua/bán được phân biệt bởi cột màu ở phía cuối lệnh đặt , màu xanh là lệnh mua, màu đỏ là lệnh bán

Trạng thái lệnh đặt

Trạng thái lệnh đặt, số lượng và giá cổ phiếu đã thực hiệnOrder Status

Refresh Nhấn vào nút này để làm mới màn hình, hiển thị trạng thái cập nhật mới nhất của lệnh đặt.
Amend Sửa lệnh đặt. Nhấn vào để sửa lệnh đã đặt.
Cancel Hủy lệnh đặt. Nhấn vào để hủy lệnh đã đặt.

Chi tiết lệnh đặt

Nhấn vào lệnh đặt để xem chi tiết của lệnh đặt.

Sửa lệnh đặt

  1. Chọn lệnh mà bạn muốn sửa giá.
  2. Nhấn vào nút Amend. Cửa sổ Sửa lệnh sẽ hiện ra.
  3. Amend Order
  4. Nhập vào Giá.
  5. Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất.

Hủy lệnh

  1. Chọn lệnh mà bạn muốn hủy.
  2. Nhấn nút Cancel.Cửa sổ Hủy lệnh sẽ hiện ra.


  3. Cancel Order
  4. Nhấn nút Xác nhận để hoàn tất.

 

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>