Mua/Bán

Bạn có thể đặt lệnh từ menu này. Phần trên cùng cung cấp thông tin về tiền và phần dưới là phiếu lệnh. Bên dưới là phiếu lệnh là bảng thông tin, hiển thị 3 mức giá Mua/Bán của mã chứng khoán điền trên phiếu lệnh.Đặt lệnh

Ví dụ: Mua 10 HCM giá 61.5 KVND..

 1. Nhập mã chứng khoán trong ô Mã CK, và nhấn Enter hoặc nhấn vào Search button. 3 mức giá Mua/Bán của mã chứng khoán điền trên phiếu lệnh sẽ được hiển thị ở bảng thông tin.
 2. Nhập vào số lượng chứng khoán trong ô Số lượng.
 3. Nhập giá (đơn vị 1000VND) vào Giá.
  Phím +/- được dùng để tăng/giảm số lượng và giá tương ứng.

 4. Order Ticket
 5. Bạn có thể đơn giản nhấn vào đường dẫn của khối lượng hoặc mức giá của lệnh mua/bán trên bảng thông tin để VMTrade tự động điền giá và thông tin tương ứng vào phiếu lệnh một cách nhanh chóng. 6. Nhấn vào nút Mua đặt Lệnh Mua hoặc nhấn nút Bán để đặt Lệnh Bán.
 7. Nhấn vào nút Xóa để xóa các thông tin đã điền trên phiếu lệnh.
 8. Hộp thoại xác nhận với tổng số tiền sẽ được hiện ra. 9. Nhấn nút Xác nhận để đưa lệnh vào hệ thống hoặc nhấn nút Hủy bỏ để hủy lệnh.


 10. Để xem trạng thái lệnh, nhấn vào Sổ .Các lệnh không khớp vào cuối ngày sẽ tự động bị hủy. Những lệnh này sẽ không còn hiệu lực vào ngày giao dịch tiếp theo.
 11. Nhấp vào Sổ để vào Sổ lệnh.

Sửa/Hủy lệnh

Xem phần Sổ .

 

Trở về đầu trang

<< Trang trước Trang chính Trang sau >>